Opetusalan seniorijärjestö

OSJ ry:n FACEBOOK/julkaisutOPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ ry


Olemme tuottava kansanosa, emme menoerä!

Suomessa on jo 1,5 miljoonaa eläkeläistä, jotka ovat omalla työllään rakentaneet nykyisen hyvinvointivaltiomme. Sivistynyt kansakunta tuntee historiansa ja katsoo tulevaisuuteen menneestä viisastuneena.

Me Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäsenet olemme eläkkeellä olevia opetusalan ammattilaisia. Monilla meistä on lukuisia yhteiskunnallisia aktiviteettejä: toimimme yhdistyksissä ja järjestöissä, huolehdimme palkatta läheisistämme – ylipäänsä teemme monenlaista työtä yhteiseksi hyväksi.

Luemme itsemme tuottavaksi kansanosaksi, emme menoeräksi.
Me myös maksamme veroja eläkkeestämme ja tuemme työllisyyttä käyttämällä lukuisia palveluja.

Haluamme tiedoillemme ja kokemuksillemme arvostusta.


Ystävällisin terveisin

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry


MITÄ SENIORIOPETTAJA ODOTTAA KANSANEDUSTAJALTA ?

Työeläke on säilytettävä ansioperusteisena
Olemme maksaneet vuosikymmenten ajan korkeita eläkemaksuja.

On sanottava EI työeläkeindeksien jäädyttämiselle
Indeksimuutoksilla on heikennetty olennaisesti maksussa olevia työeläkkeitä. Valittavien kansanedustajien ei pidä hyväksyä uusia työeläkeindeksien jäädytyksiä. Indeksijäädytys ei säästä valtion menoja, koska valtio ja kunnat saavat pienemmistä eläkkeistä vähemmän verotuloja. Muistettava on myös, ettei indeksileikkauksesta koituva säästö mene valtiolle vaan pääosin eläkeyhtiöille.

Eläke- ja palkkatuloa pitää verottaa yhdenmukaisesti
Eläkeläiset ovat työssä ollessaan maksaneet kertaalleen TyEL maksun. Eläke- ja palkkatuloa pitää verottaa yhdenmukaisesti.

Tarvitsemme vanhusasiavaltuutetun!
Me ikääntyvät tarvitsemme virallisen puolestapuhujan, vanhusasiavaltuutetun, joka on perehtynyt meidän asioihimme ja puolustaa meidän asemaamme yhteiskunnassa.

Tarvitsemme riittävästi erilaisia palveluita ja asumismuotoja ikääntyneille
Kolme neljäsosaa yli 75-vuotiaista asuu kotona ilman erityispalveluja. Yhteiskunnan hoivapalveluille on tilastojen mukaan tarve vasta noin 85. ikävuodesta eteenpäin. Korkeaan ikään ehtineiden turvaksi tarvitaan erilaisia palveluja ja asumismuotoja.

On tunnettava ikääntyvän kansanosan tarpeet
Odotamme ikääntyvän kansanosan tarpeiden tuntemusta.
Kansanedustajien tulee tuntea esimerkiksi omaishoitajien tekemän työn arvo ja Euroopan unionin vaikutukset sosiaalipolitiikkaan.